Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Gisle Meininger Saudland og Terje Halleland om nei til elektrifisering av sokkelen med strøm fra land

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 4. mai 2021

Ketil Kjenseth

Liv Kari Eskeland

leiar

ordførar