Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag om rettferdig kompensasjonsordning for den norske turbussbransjen – BERIKTIGET

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 18. mai 2021

Geir Pollestad

leder og ordfører