Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre bedre rammebetingelser for en slagkraftig fagbevegelse

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 25. mai 2021

Rigmor Aasrud

Arild Grande

fung. leder

ordfører