Representantforslag om å sikre bedre rammebetingelser for en slagkraftig fagbevegelse

Dette dokument

  • Representantforslag 269 S (2020–2021)
  • Fra: Bjørnar Moxnes
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
8. april 2021

Bjørnar Moxnes