Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2022–2033

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 7. juni 2021

Helge Orten

leder og ordfører