Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Nasjonal transportplan 2022-2033

Meld. St. 20 (2020-2021), Innst. 653 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra SamferdselsdepartementetSaken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteenInnstilling avgitt 07.06.2021Innst. 653 S (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Meld. St. 20 (2020-2021) om Nasjonal transportplan 2022-2033. Det ble fattet ni vedtak, om bl.a. intensjonene for InterCitysatsing på flere baner, planlegging for gjenåpning av Østfoldbanens østre linje for både persontrafikk og gods, Tinnosbanen, og det ble gjort et vedtak om å løse utfordringene Svinesundstersklene har for innseilingen til Halden. Videre ble det fattet vedtak om å utarbeide en nasjonal ladestrategi. Stortinget vedtok også å be regjeringen gjøre nødvendige endringer for å sikre at universell utforming av samferdselssektoren innarbeides som et overordnet mål i all transportplanlegging for å oppnå at Norge blir universelt utformet innen 2035. Det ble også gjort vedtak om regelverk for veterankjøretøy. Videre ble det vedtatt å be regjeringen utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan for skredsikring av riksveger og fylkesveger med høy og middels skredfaktor.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 07.06.2021

  Debattert i Stortinget 14.06.2021
  Votert i Stortinget 15.06.2021