Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2023, kapitler under Finansdepartementet (rammeområde 14)

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 13. desember 2022

Peter Frølich

leder og ordfører