Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2023

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 6. desember 2022

Ine Eriksen Søreide

Sylvi Listhaug

leder

ordfører