Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling

Dette dokument

  • Innst. 21 S (2022–2023)
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 1
Til Stortinget
Oslo, i valgkomiteen, den 5. oktober 2022

Masud Gharahkhani

leder