Suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 05.10.2022 Innst. 21 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.10.2022

   Debattert i Stortinget 11.10.2022
   Votert i Stortinget 11.10.2022