Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag om en skole for barnets beste, ikke politisk prestisje

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 15. november 2022

Hege Bae Nyholt

Margret Hagerup

leder

ordfører