Innstilling fra finanskomiteen om Lov om låneformidling (låneformidlingsloven)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 22. november 2022

Eigil Knutsen

Kjerstin Wøyen Funderud

leder

ordfører