Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag om å stoppe oppsplitting av jernbanen og slå sammen Vy og Flytoget

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 22. november 2022

Erling Sande

Jone Blikra

leder

ordfører