Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i konkurranseloven m.m. (unntak fra offentleglova og beregning av renter)

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 22. november 2022

Willfred Nordlund

Karianne B. Bråthen

leder

ordfører