Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Endringar i havenergilova (utlysing og tildeling av areal)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 24. november 2022

Marianne Sivertsen Næss

Ove Trellevik

leiar

ordførar