Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag om at bruk og besittelse av narkotika fortsatt skal være straffbart, om at politiet skal ha nødvendige virkemidler til bekjempelsen av narkotikakriminalitet, og om å sikre rusavhengige bedre oppfølging

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 24. november 2022

Tone Wilhelmsen Trøen

Lisa Marie Ness Klungland

leder

ordfører