Representantforslag om at bruk og besittelse av narkotika fortsatt skal være straffbart, om at politiet skal ha nødvendige virkemidler til bekjempelsen av narkotikakriminalitet, og om å sikre rusavhengige bedre oppfølging

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Dag-Inge Ulstein, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Vervik Bollestad Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF)

Saksgang