Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 197/2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/933 om endring av forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 29. november 2022

Per Vidar Kjølmoen

Solveig Vitanza

fung. leder

ordfører