Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag om å styrke konkurransekraften til norske sjøfolk

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 29. november 2022

Per Vidar Kjølmoen

Sivert Bjørnstad

fung. leder

ordfører