Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag om ikke å bistå med henting av voksne terrorister til Norge

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 29. november 2022

Per-Willy Amundsen

Kamzy Gunaratnam

leder

ordfører