Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag om en utredning av forliksrådsordningen

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 8. desember 2022

Per-Willy Amundsen

Ingunn Foss

leder

ordfører