Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag om at det ikkje skal innførast normprissystem ved grunnrenteskatt på havbruk

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 6. desember 2022

Eigil Knutsen

leder og ordfører