Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 9. desember 2022

Willfred Nordlund

leder og ordfører