Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag om å sikre ungdom helserettigheter gjennom å utvide egenandelsfritaket

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 13. desember 2022

Tone Wilhelmsen Trøen

Irene Ojala

leder

ordfører