Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag om revidering av brukthandellova for å sikre god sirkulærøkonomi

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 14. februar 2023

Willfred Nordlund

Alfred Jens Bjørlo

leder

ordfører