Representantforslag om revidering av brukthandellova for å sikre god sirkulærøkonomi

Dette dokument

  • Representantforslag 9 S (2022–2023)
  • Fra: Liv Kari Eskeland, Ingunn Foss, Lene Westgaard-Halle, Turid Kristensen og Anne Kristine Linnestad
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
4. oktober 2022

Liv Kari Eskeland

Ingunn Foss

Lene Westgaard-Halle

Turid Kristensen

Anne Kristine Linnestad