Innstilling fra næringskomiteen om Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap – Statens direkte eierskap i selskap

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 16. februar 2023

Willfred Nordlund

leder og ordfører