Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om en tillitsreform i Arbeidstilsynet

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 21. februar 2023

Kirsti Bergstø

Mímir Kristjánsson

leder

ordfører