Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag om å sikre at ingen settes i økonomiske vansker på grunn av gebyrer og inkassokrav fra helseforetakene

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 21. februar 2023

Tone Wilhelmsen Trøen

Marian Hussein

leder

ordfører