Innstilling fra næringskomiteen om Endringar i havressurslova m.m. (administrativ inndraging og tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 21. februar 2023

Willfred Nordlund

Per Vidar Kjølmoen

leder

ordfører