Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag om å opprettholde ABC-tilbudet i Oslo som et helårig tilbud, og om en plan for å løse den akutte mangelen på jordmødre

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 21. februar 2023

Tone Wilhelmsen Trøen

Seher Aydar

leder

ordfører