Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag om å stanse alvorlige naturinngrep og styrke vernet av norsk natur i tråd med ambisjonene i den globale naturavtalen

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 23. februar 2023

Marianne Sivertsen Næss

Hans Gunnar Holand

leder

ordfører