Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i vergemålsloven mv. (vergemål som frivillig støttetiltak mv.)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 14. mars 2023

Per-Willy Amundsen

Kamzy Gunaratnam

leder

ordfører