Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om å styrke a-krimsentrene

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 16. mai 2023

Freddy André Øvstegård

Per Olaf Lundteigen

leder

ordfører