Høringer - Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen fredag den 16. november 2012 kl. 9

Dato: 16.11.2012
Møteleder: Anders Anundsen (komiteens leder)

Dagsorden

  • Sak:

    Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen

Høringen slutt kl. 17.17.