Høringer - Åpen kontrollhøring 30. april 2015 om videresalg av marinefartøyer

Dato: 30.04.2015
Møteleder: Martin Kolberg (A) (komiteens leder)

Dagsorden

Høringen ble avsluttet kl. 18.08.