Lagtinget - Møte tirsdag den 27. mai 2003 kl. 14.30

Dato: 27.05.2003

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Referatsaker

 • Sak nr. 2

  Odelstingets vedtak til lov om fagskoleutdanning (Besl. O. nr. 81 (2002-2003), jf. Innst. O. nr. 78 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 32 (2002-2003))

 • Sak nr. 3

  Odelstingets vedtak til lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone (Besl. O. nr. 82 (2002-2003), jf. Innst. O. nr. 76 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 35 (2002-2003))

 • Sak nr. 4

  Odelstingets vedtak til lov om endringer i skatteloven m.m. (Besl. O. nr. 83 (2002-2003), jf. Innst. O. nr. 77 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 42 (2002-2003))

 • Sak nr. 5

  Odelstingets vedtak til lov om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova) (Besl. O. nr. 84 (2002-2003), jf. Innst. O. nr. 82 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 30 (2002-2003))

 • Sak nr. 6

  Odelstingets vedtak til lov om burettslag (burettslagslova) (Besl. O. nr. 85 (2002-2003), jf. Innst. O. nr. 82 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 30 (2002-2003))

Møtet hevet kl. 14.35.