Innstilling fra kommunalkomiteen om boligbyggelag (bustadbyggjelagslova) og lov om borettslag (burettslagslova)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i kommunalkomiteen, den 16. mai 2003

Magnhild Meltveit Kleppa Peter Gitmark
leder ordfører