Stortinget - Møte tirsdag den 16. februar 1999 kl. 10

Dato: 16.02.1999
President: Kirsti Kolle Grøndahl

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling frå sosialkomiteen om handlingsplan for funksjonshemma 1998-2001 (Deltaking og likestilling) ((Innst. S. nr. 85 (1998-99), jf. St.meld. nr. 8 (1998-99)))

 • Sak nr. 2

  Interpellasjon fra representanten John I. Alvheim til sosialministeren:
  «Ca. 200 sterkt syke og nedkjørte narkomane døde av overdose i 1998, det høyeste antall overdosedødsfall i Norge på ett år. Det kan bli like mange og kanskje flere slike dødsfall i 1999 om ikke ekstraordinære tiltak settes inn på gateplanet i Oslo umiddelbart.
  Vil statsråden som representant for en Regjering som flagger menneskeverd og livskvalitet høyt, også inkludere de narkomanes krav om livskvalitet ved snarest å sørge for konkrete og differensierte hjelpetiltak på gateplanet i Osloregionen?»

 • Sak nr. 3

  Innstilling fra sosialkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Harald T. Nesvik om å be Regjeringen legge frem lovforslag som forbyr omskjæring av guttebarn, som ikke har medisinske årsaker ((Innst. S. nr. 82 (1998-99), jf. Dokument nr. 8:6 (1998-99)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 13.45.