Stortinget - Møte onsdag den 17. mars 1999 kl. 10

Dato: 17.03.1999

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 13

Fra representanten Synnøve Konglevoll til kirke-, utdannings- og forskningsministeren:

«I statsbudsjettet for 1999 står det: «Departementet vil foreta en gjennomgang av studentenes arbeidsmiljø.»

Hvor langt har departementet kommet i denne gjennomgangen, og hvilke foreløpige konklusjoner har statsråden trukket?»