Stortinget - Møte onsdag den 20. oktober 1999 kl. 10

Dato: 20.10.1999

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 26

Fra representanten Øystein Hedstrøm til miljøvernministeren:

«Lokaliseringen av tre familiegrupper av ulv i Østfold gir betydelige problemer. Selv om fylket var utpekt som et område med lavt konfliktpotensial, har den økte ulvetettheten gitt dyretragedier av store dimensjoner. Et forslag til forvaltningsplan for ulv ligger til behandling i departementet.

Hvor lang tid vil det ta å behandle forvaltningsplanen?»

Presidenten: Dette spørsmålet er utsatt til neste spørretime, da statsråden har sykdomsforfall.

Dermed er spørretimen over.