Stortinget - Møte tirsdag den 2. november 1999 kl. 12

Dato: 02.11.1999

Referatsaker

Sak nr. 4

Referat

 • 1.(44)

  Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand (St.meld. nr. 8 (1999-2000))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(45)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Karita Bekkemellem Orheim, Marit Nybakk, Ane Sofie Tømmerås og Astrid Marie Nistad om å be Regjeringen legge fram forslag om tiltak mot tvangsekteskap (Dokument nr. 8:12 (1999-2000))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 3.(46)

  Kredittmeldinga 1998 (St.meld. nr. 11 (1999-2000))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(47)

  ... og yrke skal båten bera ... Handlingsplan for rekruttering til læraryrket (St.meld. nr. 12 (1999-2000))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 5.(48)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen og Thore Aksel Nistad om å be Regjeringen foreta nødvendige endringer slik at brøytebiler og utrykningskjøretøy unntas fra krav om piggdekkavgift (Dokument nr. 8:11 (1999-2000))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen.

 • 6.(49)

  Svalbard (St.meld. nr. 9 (1999-2000))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.