Stortinget - Møte tirsdag den 2. november 1999 kl. 12

Dato: 02.11.1999

Voteringer

Etter at det var ringt til votering i 5 minutter, uttalte

Presidenten: Vi går da til votering over sakene på dagens kart.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.