Stortinget - Møte torsdag den 15. mars 2001 kl. 10

Dato: 15.03.2001

Voteringer

Etter at det var ringt til votering i 5 minutter, uttalte

Presidenten: Stortinget går da til votering.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.