Stortinget - Møte torsdag den 15. mars 2001 kl. 10

Dato: 15.03.2001
President: Hans J. Røsjorde

Dagsorden

Møtet hevet kl. 10.20.