Stortinget - Møte tirsdag den 27. mars 2001 kl. 10

Dato: 27.03.2001

Voteringer

Etter at det var ringt til votering i 5 minutter, uttalte

Presidenten: Stortinget går da til votering.

I sak nr. 1 foreligger det ikke noe voteringstema.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.