Stortinget - Møte tirsdag den 14. januar 2003 kl. 10

Dato: 14.01.2003
President: Inge Lønning

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.05.