Stortinget - Møte tirsdag den 9. mars 2004 kl. 10

Dato: 09.03.2004

Referatsaker

Sak nr. 10

Referat

 • 1.(144)

  Forslag fra stortingsrepresentantene May Hansen, Heikki Holmås, Inga Marte Thorkildsen og Ingvild Vaggen Malvik om å endre lov om barneverntjenester og eventuelt andre relevante lover slik at loven gjelder for barn som er norske statsborgere og som oppholder seg i utlandet (Dokument nr. 8:40 (2003-2004))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 2.(145)

  Melding for året 2003 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) (Dokument nr. 4 (2003-2004))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 3.(146)

  Skien kommune sender skriv datert 26. februar 2004 med uttalelse fra bystyret om endringer/reduseringer i rutetilbudet på Vestfoldbanen

 • 4.(147)

  Troms fylkeskommune sender skriv datert 27. februar 2004 med uttalelse fra fylkestinget om sikkerhetsopplæring for fiskere

  Enst.: Nr. 3 og 4 vedlegges protokollen.