Stortinget - Møte tirsdag den 9. mars 2004 kl. 10

Dato: 09.03.2004

Voteringer

Etter at det var ringt til votering i 5 minutter, uttalte

Presidenten: Da er vi rede til å gå til votering i sakene på dagens kart.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.