Stortinget - Møte tirsdag den 4. mai 2004 kl. 10

Dato: 04.05.2004

Voteringer

Etter at det var ringt i 5 minutter, uttalte

Presidenten: I sakene nr. 1 og 2 foreligger det ikke noe voteringstema.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.